Copyright © 2018 Tianjin Anyida Composite Cylinder Co., Ltd.

>
在线招聘

在线招聘

 

 

现招聘以下职位

 

一.  技术员:2名

 

     条件:大专以上学历,有实际工作经验,熟练运用PLC系统(模拟量、开关量)男女不限

 

     待遇:双休+午餐+月薪2500元(试用期)

 

 

二.  绘图员:2名

 

     条件:大专以上学历,有实际工作经验,熟练运用CAD或PrOE软件,男女不限

 

     待遇:双休+午餐+月薪2500元(试用期)

 

联系方式:请将个人简历发送至doujingyuan@hotmail.com